گالری

مستر کلاس رهبری ارکستر

تصویر مستر کلاس رهبری ارکستر

ارکستر فیلارمونیک شیراز

تصویر ارکستر فیلارمونیک شیراز

ارکستر بنیاد رودکی

تصویر ارکستر بنیاد رودکی

هفتمین جشنواره موسیقی فارس

تصویر هفتمین جشنواره موسیقی فارس

احسان سالاری

گروه کر شیراز

اپرای هندونه

تصویر کنسرت اپرای هندونه

احسان سالاری

بزرگداشت مولانا

تصویر بزرگداشت مولانا

اپرای هندونه

تصویر کنسرت اپرای هندونه

احسان سالاری

کنسرت موسیقی فولکلوریک

تصویر کنسرت موسیقی فولکلوریک